Politică de confidențialitate

Politica de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe Regulamentul general privind protejarea datelor (GDPR), care intră în vigoare de la 25 mai 2018 și care creează reguli consecvente privind protejarea datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană, precum si pe legislația națională aplicabilă. Această politică generală se aplică pe website-ul pe care vă aflati, www.piesedaciaoe.ro , administrat de Eurocar Service Teleorman.

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC EUROCAR SERVICE TELEORMAN SRL cu sediul în România, județul Teleorman, municipiul Alexandria, Str.București, Nr.187 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman sub nr. J34/802/1994 , avand CUI RO 7213707, în calitate de operator de date, denumită în continuare Societatea. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.piesedaciaoe.ro  (denumit in continuare Site-ul)

Societatea asigură, în permanență, respectarea tuturor principiilor și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal, în ceea ce privește prelucrarea, colectarea, procesarea, stocarea și transferul datelor cu caracter personal, astfel cum acestea sunt reglementate prin legislația în vigoare, precum și prin prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.

Prezenta politică stabilește principiile cheie în ceea ce priveste protecția datelor si modul în care societatea gestionează datele cu caracter personal pe care ni le trimiteți prin accesarea site-ului. Societatea va asigura actualizarea prezentei politici și va publica pe site cea mai recentă versiune a acesteia.

2. Definiții

Următoarele definiții ale termenilor utilizați în acest document sunt extrase din atricolul 4 GDPR:

Date cu caracter personal – înseamnă orice informații privind o persoană identificată sau identificabilă (“persoana vizată”) care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.

Prelucrarea – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Cunoaștem importanța datelor personale și ne angajăm să protejăm confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea este important pentru noi să vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale în calitate de utilizator al site-ului www.piesedaciaoe.ro

Deși puteți accesa conținutul Site-ului fără a furniza vreo informație personală, în unele cazuri aceste informații vă sunt cerute pentru a vă putea oferi serviciile online pe care le solicitați, conform scopurilor declarate prin completarea formularului de contact al site-ului, respectiv, în vederea înregistrării la servicii online sau prin e-mail, formulării de comentarii, contact , reclamații, cerere ofertă , comandă produs, sunt acum necesare desfașurării corespondenței. Societatea va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizatori din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului. Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

Dacă încarci imagini pe site-ul web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii site-ului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe site.

Dacă lași un comentariu pe site-ul nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și site-ului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an. Dacă ai un cont și te autentifici în acest site, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul. Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate. Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte website-uri se comportă exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt website. Aceste website-uri pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel website.

4. Scopurile și temeiurile de prelucrării

4.1 Dacă sunteți client al Site-ului,

Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Societății de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Eurocar Service Teleorman de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

4. 2 Dacă sunteți vizitator al Site-ului,

Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Societății de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

5. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Societatea va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Societatea va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Societate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

6. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Societatea poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care o sprijină în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate: 7. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Societate pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

8. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Societatea să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

Continuarea accesului dumneavoastră la conținutul site-ului www.piesedaciaoe.ro constituie un accept al politicii noastre de confidențialitate. Pentru orice sugestii sau reclamații cu privire la conținutul politicii de confidențialitate vă rugăm sa ne contacți la adresa de e-mail dpo@eurocartr.ro sau telefonic 0247-317095. Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link:   Politica privind fisierele cookies